top of page

קשיבות במשבר הקורונה

 

בתקופת משבר, חשוב במיוחד החוסן העצמי שלנו כמו גם החוסן הארגוני.

בזמן משבר הקורונה פרסמנו דוגמאות להתנהלות עסקית קשובה, מאמרים, כלים עסקיים וערכנו כמה אירועים, הכל במטרה לסייע לארגונים ולאנשים פרטיים להשיג את החוסן המקווה, במגוון כלים קשובים.

כל התכנים מרוכזים כאן לנוחותכם.

מוזמנים לקרוא, לפעול בהתאם וכמובן - להצטרף לקהילה שלנו!

התנהלות קשובה במשבר הקורונה

שיעורים על מנהיגות בזמן משבר

כלים עסקיים לזמן משבר

סיכומי מפגשים במשבר הקורונה

bottom of page