top of page
באבקום סנטרס

באבקום סנטרס

חברה שמספקת שירותי מיקור חוץ של שירות לקוחות ותמיכה טכנית למגוון חברות מובילות במשק וכן מספקת מגוון פתרונות דיגיטליים AI בנושאים שונים. בחברה מועסקים כיום כ־ 3,500 עובדים.

ייעוד

באבקום נוסדה בשנת 2008 על ידי עימאד תלחמי בשיתוף דב לאוטמן ז"ל ובשותפות עם חברת מטריקס, מתוך רצון לתת מענה לצורך בתעסוקה לתושבי הפריפריה. צעירים מוכשרים מהמגזר החרדי, מהמגזר הערבי ובני מיעוטים אחרים הצטרפו לצוותי העבודה ויצרו מרקם משותף, הטרוגני ואיכותי.

ייעודה - ליצור הזדמנויות לבני מיעוטים ולתושבי הפריפריה ולתת השראה לכולם : להאמין בעצמם וביכולתם להצטיין, להעז לחלום בגדול ולפעול בעוצמה למימוש שאיפותיהם.


מנהיגות קשובה

עימאד תלחמי, יושב ראש החברה, מקפיד להגיע לכל יום אוריינטציה המתקיים בחברה ולהציג בפני המשתתפים באופן אישי ובלתי אמצעי את הייעוד, החזון והמשימה של באבקום. המפגש האישי עם עימאד מעורר השראה ומייצר מחויבות עצומה של הנציגים החדשים לחברת באבקום, לחזונה נושא הבשורה ולמשפחה המיוחדת והמגוונת הזו. ככלל, המנהיגות הקשובה משפיעה על כל ההחלטות המתקבלות בחברה ברוח החזון והייעוד המשלבים שיקולים עסקיים וחברתיים, גם אם לעיתים הדבר מחייב עמידה איתנה מול מחזיקי עניין נוספים ומצריך העדפת שיקולים חברתיים על פני שיקולים עסקיים.


תרבות ארגונית קשובה

מדד החיוך הוא מדד ייחודי לחברה, אשר בוחן את רמת שביעות רצון העובדים בכלל הארגון. זהו סקר מקצועי שנערך בצורה אנונימית על ידי חברת סקרים חיצונית אחת לחודשיים ותוצאותיו מאפשרות למנהיגות העסקית של החברה לקבל החלטות ביחס לכלים ולתהליכים שאותם יש לייצר במטרה להשיג עובדים ועובדות מרוצים לאורך זמן.


שותפות עם מחזיקי עניין

פרוייקט המכינות של באבקום מחזק מיומנויות של מועמדים בעלי פוטנציאל גבוה אשר לא הצליחו להתקבל ישירות לבאבקום סנטרס. עד כה בוצעו בהצלחה למעלה מ-20 מחזורים של מכינות, מתוכם נקלטו לבאבקום סנטרס מאות נציגים, שמרגישים מחויבים מאוד לחברה, מחויבות שבאה לידי ביטוי גם בשיעור התחלופה הזניח. בנוסף באבקום סנטרס מחזקת את החיבור של החברה לקהילה, הן מבחינת קידומה התעסוקתי של האוכלוסיה והן חיזוק הקשר עם גורמים באזור - ראשי מועצות, מתנ"סים, מרכזים לפיתוח הון אנושי וכד'.

bottom of page