top of page
גלובס

גלובס

עיתון העסקים והכלכלה הוותיק והגדול בישראל, נוסד בשנת 1986 ושינה בעלות ב־ 2017 כשנרכש על ידי אשת העסקים אלונה בר און ושותפתה ענת אגמון. מאז העיתון עובר טרנספורמציה עמוקה המבוססת על הגדרת ייעוד, על שותפות עם מחזיקי העניין, על תרבות ארגונית קשובה ומנהיגות קשובה. בשנים האחרונות מאז רכישתו, גלובס מהווה סמן ימני לכלל גופי התקשורת בישראל והוא פועל מתוך תפיסת תפקיד של תיווך והנגשת מידע, ידע וכלים המאפשרים לקוראים ולקוראות ללמוד ולהתעדכן בנושאים המרכזיים בארץ ובעולם בדגש כלכלי, ניהולי ועסקי וכן לגבש עמדות עצמאיות ולתרום לאזרחות מיודעת.

ייעוד

כאשר העיתון נרכש ב-2017 על ידי אשת העסקים אלונה בר און ושותפתה ענת אגמון, הצעד הראשון היה הגדרת ייעוד לעיתון: לפעול כגוף תוכן ותקשורת עצמאי, להוביל עיתונות אחראית ואפקטיבית ולחתור להשגת אמון בין־מגזרי, על מנת להגדיל פריון וצמיחה בישראל.

תפקידו של גלובס הוגדר לראשונה כתיווך המציאות ואוצרּות של ידע מהימן, מגוון, אקטואלי, רלוונטי, נגיש ומעניין - בהקשרו. הייעוד, ערכי הליבה, הגדרת התפקיד והקוד האתי משמשים את גלובס ככוכב הצפון בהתנהלותו היום־יומית ובקבלת החלטות.


מנהיגות קשובה

לאורך השנים מאז הרכישה הובילה יושבת הראש שינויים משמעותיים, כל שינוי לווה במכתב שקוף לעובדים שהועלה גם באתר גלובס ופורסם לציבור הרחב. אחד העקרונות שלפיהם מנהלת בר און את גלובס הוא 'פירמידה הפוכה' ולפיה, הצעד הראשון בתהליך ההבראה איננו קיצוץ בהוצאות אלא הגדרת חזון, הטמעת ערכים וקוד אתי וטיפול מעמיק בסוגיית האמון הנושאים החשובים ביותר. קבלת ההחלטות של אלונה כמנהיגה קשובה מלווה בסבב התייעצויות רחב, המתחשב בדעתן של שכבות הניהול, הדירקטוריון, העובדים וועדי העובדים, המסוקרים, הקוראים, המפרסמים ויתר מחזיקי העניין. בסופו של דבר, ההחלטות מתקבלות מתוך התחשבות בכלל מחזיקי העניין לאור הייעוד, גם אם בטווח הקצר הן אינן משרתות את השורה התחתונה.


תרבות ארגונית קשובה

בגלובס יש מחלקת 'אנשים' ולא מחלקת 'משאבי אנוש', מתוך אמונה שאנשים אינם משאב וכי שפה בונה מציאות וצריכה לשקף אמונות יסוד. יש דגש על השקיפות מול העובדים. אזורי העבודה הפתוחים מבטאים את ערכי השוויון והשקיפות שנשמרים גם בהתנהלות: כך, למשל, החלטות חשובות מלוות בתקשורת מנומקת מול כלל העובדים. ביטוי נוסף לתרבות הארגונית החדשה בגלובס ניתן לראות בתהליך בחירת הסלוגן לעיתון, שנעשה בשיתוף העובדים, מתוך תפיסה שהעובדים והעובדות מכירים את ערכי הליבה ואת הערך המוסף של גלובס יותר מכולם.


שותפות עם מחזיקי עניין

כל מחזיקי העניין מּופּו וגלובס יצר עבור כל אחד מהם תוכנית עבודה שכוללת למידת הצרכים והכאבים, בחינת שיתופי פעולה והוצאתם לפועל. כל מהלך בגלובס כולל מיפוי מפורט של כלל מחזיקי העניין, ההשפעה האפשרית של המהלך עליהם והערך הפוטנציאלי שהוא מייצר עבורם. התנהלות זו מאפשרת מִקסום ערך משותף עוד לפני שההחלטה יוצאת לפועל.

גלובס יוצר מפגשים בינו לבין קהילות, מגזרים ואוכלוסיות מגוונות כדי להקשיב, להכיר ולהבין טוב יותר את האתגרים שלהם וכדי לבחון אותם מול החוזקות והיכולות שלו, על מנת לייצר שיתופי פעולה ותוכניות עבודה.

כחלק מתוכנית העבודה, הוגדרו בגלובס חמישה־עשר חטאים שמונעים מהעיתונות מלמלא את ייעודה. הגדרת החטאים סייעה בבניית תוכנית לשיקום האמון עם כלל מחזיקי העניין.

bottom of page