top of page
חרגול פודטק

חרגול פודטק

חברה חדשנית שפיתחה מקור חלבון חדשני שעונה על אתגרים רבים של האנושות, החל ממחסור במקורות חלבון זמין ובריא, דרך שיטות ייצור בטוחות ויעילות וכלה בהקטנה למינימום של ההשפעה על הסביבה. החברה פיתחה טכנולוגיות ושיטות לייצור המוני ויעיל של חלבון מלא ועשיר מחגבים שהינם מקור החלבון היעיל ביותר שהטבע יודע לייצר. חרגול היא החברה הראשונה והמובילה בתחום בעולם.

ייעוד

חרגול פודטק הגדירה לעצמה יעד - לאתר ולפתח מקור חלבון טוב יותר - מקור חלבון טעים, בריא, יעיל, בר קיימא ובטוח. החברה זיהתה את החגבים כמקור החלבון היעיל ביותר שהטבע יודע לייצר. חרגול מציעה רכיב חלבון מלא ועשיר ליצרני מזון ברחבי העולם. הרכיב מספק פונקציונליות שמשפרת את הטעם, המרקם והצבע של מוצרי מזון והופכת אותם לטעימים יותר, מעשירה אותם ברכיבי תזונה חיוניים, מקטינה את רשימת הרכיבים במוצרים אלו ומפחיתה את ההשפעה הסביבתית.


מנהיגות קשובה

שלושת המייסדים הם חלק מרכזי בצוות ההנהלה הבכיר של החברה, והייעוד וערכי הליבה שעמדו בבסיס הקמת החברה מובילים אותם בכל מהלך שהם עושים. למשל, כבר בשלב מוקדם לחיי החברה הביא הייעוד לפיתוח תוכנית לשילוב עובדים עם מוגבלויות בחברה.

המנכ"ל הוא המנהיג, המוביל, שנותן דוגמה אישית ביחסו האוהב לעובדים. כמעט כל תהליכי קבלת ההחלטות בחברה מקורם בהבנה המשותפת של הייעוד ושל ערכי הליבה ועל בסיס הפרמטרים האלה הארגון מנוהל.

תרבות ארגונית קשובה

החברה מעודדת את העובדים להתבטא באופן חופשי ולשתף בהצלחות ובעיקר באתגרים. הדגש ניתן בהתייחסויות להתבטאות העובדים לא בביקורת עליהם אלא כדיון מפרה שמטרתו למידה, שיפור והתקדמות למטרה משותפת. וכך, תקלות שהתרחשו לאורך הדרך הפכו להיות קפיצות מדרגה משמעותיות בהתפתחות הטכנולוגיה והיכולות ויצרו יתרון תחרותי משמעותי לחברה בשוק העולמי.

שותפות עם מחזיקי עניין

בחרגול פודטק מקפידים לפעול בשקיפות מול עובדים, ספקים, משקיעים ורגולטורים.

שקיפות מהווה מבחינת החברה ערך מרכזי שמטרתו כפולה : לוודא שהחברה עומדת בחזון שהציבה לעצמה ולרתום עוד שותפים לדרך. בחברה מקפידים להציג ללקוחות את המוצר כפי שהוא - חלבון מחגבים - ולא להסתיר אותו בתוך תערובת של רכיבים אחרים. חרגול פודטק חותרת למוצר איכותי עבור הצרכנים ומשקיעה משאבים רבים במחקר, בוחנת את החשיפה לסיכונים של התפתחות חיידקים וחוקרת את ההשפעות הבריאותיות שלהם כדי לוודא שהיא מספקת ללקוחות את המוצר האיכותי ביותר שניתן.

כמו כן, החברה מקפידה שתהליך הטיפול בחגבים יפגע בצורה מינימלית בבעלי החיים ומקפידה לעמוד בדרישות האיחוד האירופי "מינימום צער לבעלי חיים. המהלך המוקפד הזה משרת את התחושות של העובדים, משפר משמעותית את איכות המוצר הסופי ובאופן מפתיע ולא צפוי, אף משך קהל לקוחות חדש — טבעונים וצמחונים שמעוניינים לצרוך את החגבים תודות להשפעה הסביבתית הנמוכה, היתרונות הבריאותיים והטיפול בבעלי החיים.

bottom of page