top of page
יקב טוליפ

יקב טוליפ

יקב בוטיק המייצר כ־ 350 אלף בקבוקי יין בשנה, הנמכרים ברחבי ישראל ובמדינות רבות בעולם. ביקב מועסקים חברי היישוב 'כפר תקווה' שנועד לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.

ייעוד

חרט על דגלו את הייעוד של מתן הזדמנויות ושוויון בשוק העבודה. ביקב, שהוקם בשנת 2003 ,מאמינים שחברה (society) צריכה לתת הזדמנויות גם לחלשים יותר, לנכים ולאנשים עם מוגבלויות - לכל מי שאינו מצוי בזרם המרכזי של התעסוקה. מכאן צמחה ההחלטה להקים את היקב בתוך ’כפר תקווה', שבו גרים כ־230 אנשים עם מוגבלויות, מתוך כוונה לשלב אותם בשוק העבודה בכלל ובתעשיית היין בפרט.


מנהיגות קשובה

מייסד היקב בחר למקם אותו בכפר התקווה שהוא בית לחיים ומרחב תומך ומפתח עבור בוגרים עם צרכים מיוחדים. היקב הוקם שם כדי לספק עבודה לתושבים המיוחדים שלו. מיקום הכפר אילץ את מייסד היקב לוותר על הטבות אפשריות מהמדינה. גם עניין הכשרות של היין יצר אתגרים רבים, מכיוון שעובדי היקב אינם דתיים. במהלך 4 שנים נאבק היקב ברבנות הראשית עד שנמצא הפתרון ההלכתי שאפשר לחברי כפר תקווה להמשיך לעבוד ביקב ולשמור על הכשרות.


תרבות ארגונית קשובה

בראש יקב טוליפ עומד פורום הנהלה, 'פורום מאסטר־מיינד' (מוח על), שמבוסס על הגישה שלא משנה מה תפקידם של האנשים, כולם בני אדם וכולם אנשים חושבים, וחשוב שכל אחד יביא רעיונות לעולמות התוכן והאחריות של המנהלים האחרים. המנכ"ל מנהיג את התפיסה שאם אפשר לתמוך, להעצים עמית שלך ולסייע לו - חובה לעשות זאת.


שותפות עם מחזיקי עניין

בחברה לא חותמים עסקה עם ספק שאינו מרוצה ממנה או שהוא לא מרוויח ממנה, ולכן יש לחברה ספקים שמלווים אותה שנים רבות. מטרות נוספות של החברה הן להתחבר רגשית ללקוחות ולכבד ולהעריך את העובדים. דעתו של כל אחד נחשבת כמו דעתו של מנהל בכיר וותיק, ותנאי ההעסקה של העובדים הם מכילים ומפרגנים במיוחד.

bottom of page