top of page
מיטב

מיטב

בית ההשקעות מהגדולים בישראל עם יותר ממיליון לקוחות המתמחה בעולמות הגמל והפנסיה, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות ועוד.

ייעוד

החברה אימצה 'קוד פיננסי חדש' של התנהלות בעולם העסקי בכלל ובעולם שוק ההון בפרט. ייעוד החברה הוא להתחשב ולהיטיב עם כל מחזיקי העניין, תוך שמירה הוגנת על איזון ביניהם.

החברה התנהלה בצורה קשובה עוד לפני מיסוד התנועה והמושג בעולם ובארץ וזה התבטא לא רק ברמת המיתוג וההצהרות אלא במהלכים שנעשו בפועל, בעיקר כלפי עובדי החברה ולקוחותיה.


מנהיגות קשובה

מנהיגות במיטב היא קודם כל היכולת לתת דוגמא אישית. כשמוזגה החברה עם דש (2013) , הוחלט שהבכירים יוותרו על כ-20% מעלות שכרם. לאחר מכן החברה העלתה את שכרם של העובדים המשתכרים פחות מ- 8,000 בכ- 10%. נוסף על כך נקבע בחברה ששכר המינימום יהיה גבוה משכר המינימום במשק. במיטב מתקיימת התנהלות יום־יומית של דלת פתוחה לעובדים, של קשב אמיתי אליהם, של הצנע לכת, של דיבור אותנטי בגובה העיניים ושל אכפתיות אמיתית.


תרבות ארגונית קשובה

התרבות הארגונית במיטב מאופיינת באווירה של תקשורת פתוחה ללא חשש להביע דעות שונות מהמקובל, ובידיעה של העובדים שהכישורים שלהם, חריצותם ומסירותם יקבלו ביטוי הולם במסלול ההתקדמות שלהם בחברה. פן אחר של התרבות הארגונית הוא החתירה לחדשנות, לצד שמרנות בהשקעות. חדשנות בכל הקשור להנגשת שירותים דיגיטליים ללקוחות וכן בכל הקשור להצעת מוצרים חדשניים להשקעה שיש בהם כדי לתת ערך מוסף ללקוחות. במיטב עושים מאמצים גדולים לשפר את רמת השירות ללקוחות, כיוון שהשירות, כך רואה זאת החברה, מהווה חלק מהאתיקה ומהשקיפות.


שותפות עם מחזיקי עניין

מדיניות החברה היא למנוע היווצרות פערי שכר גדולים מדי בין ההנהלה לבין שאר העובדים. החברה דואגת לטפח ולשמר עובדים מצטיינים בתוכניות מיוחדות, ועומדת לצד עובדיה במצבי מצוקה.

בחברה מאמינים שאמון הוא מילת המפתח ביחסים האנושיים בכלל וביחסים העסקיים בפרט. היחסים בין הנהלת ארגון עסקי לבין עובדיו חייבים להתבסס על שקיפות, כבוד הדדי ואמון, וכך גם מערכת היחסים בין הארגון כולו מיטב כבית השקעות לבין לקוחותיו. מיטב מתנהלת מול הלקוחות באופן ענייני מאוד, מודה ומתנצלת כאשר נעשו טעויות בהתייחסות אליהם, וגאה מאוד כאשר לקוחותיה מביעים שביעות רצון מהמוצרים ומהשירות שהם מקבלים. החברה תורמת במגוון דרכים לעשרות עמותות כשני מיליון ש"ח מדי שנה. בנוסף מיטב הקימה את עמותת 'מידות' הבוחנת פעילות של עמותות ונותנת לראויות שבהן תו תקן. החברה גם הקימה את 'עסק שווה' להשמת עובדים עם מוגבלויות בחברות עסקיות.

bottom of page