top of page
פלורי

פלורי

חברה ביוטכנולוגית המפתחת מגוון פתרונות מתקדמים לאתגרי האנושות, המתבססים על שימוש בטכנולוגייה ייחודית לגידול וריבוי תאים באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים. החברה עוסקת שנים רבות בתחום הריפוי התאי באמצעות תאים שמקורם בשילייה ולאחרונה רותמת את הידע המצטבר שלה במספר וורטיקליים נוספים כגון בשר מתורבת, אגריטק ועוד תחומים בשלבי פיתוח שונים. החברה ממוקמת בחיפה ומועסקים בה כיום כ־ 130 עובדות ועובדים.

ייעוד

ליצור מגוון של מוצרים מבוססי תאים מהדור הבא המשפרים את רווחת האדם, מגבירים את קיימות ומקדמים פתרונות לאתגרים הגדולים ביותר של האנושות.

מנהיגות קשובה

ערכי החברה: יושרה, השראה, חדשנות, עבודת צוות, מחויבות ואיכות.

כבר בראשית דרכה, כשהחברה מנתה 20 עובדים בלבד, גויסה מנהלת משאבי אנוש במטרה לבנות תשתית משמעותית לכל עולם הניהול. העולם הניהולי של פלורי כולל ערכים של ענווה, הקשבה, שקיפות ועוצמת צוות. המנכ"ל יודע וחש את כל הנעשה בחברה מקטן ועד גדול וחלק ניכר מזמנו מוקדש לפגישות עם מנהלים ועובדים כדי לשמוע דעות, רעיונות ומחשבות וכדי לשתף בדרך ובייעוד ולספק השראה.

המנהיגות בפלורי מתבטאת בצוותי ניהול מובילים בתחומם, שמביאים איתם מקצועיות, אומץ ניהולי, ערכים, רצון עמוק ואחריות רחבה להצלחת החברה ולהצלחת עובדיה ויכולות ייחודיות לתחום פורץ הדרך.


תרבות ארגונית קשובה

בחברה יש רוב נשי, כולל בשכבת ההנהלה. כל עובדי החברה בעלי מניות של החברה. זאת מתוך תפיסה כי הם שותפים מלאים להצלחתה ולדרכה המיוחדת של החברה. החברה רואה בתקשורת הבין־אישית גורם מהותי ליכולת העבודה בצוות. במסגרת זו נעשות פעילויות אישיות, צוותיות וארגוניות לשיפור מיומנויות התקשורת.

החברה מייצרת שפה אחידה, הבנה, פתיחות, ותקשורת זורמת בין העובדים. כל פעולה שנעשית בארגון לוקחת בחשבון שלושה מימדים - פרט-צוות-ארגון. ראיית האדם כשלם ומתן מקום לביטוי עצמי משתקפים גם בנושאים שמעבר לעיסוק המקצועי, כגון באמנות, בספורט, בניהול אורח חיים בריא ובפעילות למען הסביבה. כל נושא שעולה, יכול לקבל מקום. החברה מובילה פרוייקטים חדשניים בסביבה מרתקת שנוגעת בכל העולם, הדבר מתבטא באלמנטיים של חדשנות שבאים לידי ביטוי גם בתרבות הארגונית שמהווה בסיס לחוסן של החברה בתוך עולם כאוטי ומשתנה.


שותפות עם מחזיקי עניין

אנו מאמינים שעסקים עושים עם אנשים ושתופי הפעולה שלנו נעשים עם חברות שאנו מוצאים בסיס ערכי ומקצועי משותף לטובת שלם שיהיה גדול מסך חלקיו.

לחברה יש אחריות לשקף את העבודה פורצת הדרך גם לבתי ספר ולאוניברסיטאות ולחשוף לדור הבא את עולם הביוטכנולוגיה, חדשנות וערכים בתעשייה ולעודד העסקה מגוונת. החברה מפעילה תכניות התנדבות עובדים בעמותות שונות לאורך השנה ורואה חשיבות רבה בתרומה הן לקהילה בעיר שבה היא פועלת והן לקהילה המדעית.

bottom of page