אמנת קפיטליזם קשוב ישראל

אמנת קפיטליזם קשוב ישראל משקפת תפיסה אישית לגבי הדרך הראויה לניהול עסקים בארץ.

חתימה על האמנה נעשית באופן אישי על ידי כל מי ששואף לנהוג כך בעסקים.