top of page

יסודות הקפיטליזם הקשוב

ייעוד וערכי ליבה

כוחם של עסקים מתעצם כאשר הם פועלים לאור ייעוד, סיבה לקיומם מעבר להשאת רווח. זה יוצר מידה רבה של מעורבות עבור כל מחזיקי העניין. ארגונים המונעים לאור ייעוד שואלים שאלות כמו : למה העסק שלנו קיים? מה הוא מנסה להשיג? מהם ערכי הליבה המעוררים השראה בעסק ויוצרים אמון ומחויבות רבים יותר מצד מחזיקי העניין שלנו?

 

לכל המקצועות יש ייעוד נעלה : רופאים מרפאים חולים ומורים מסייעים לחנך אנשים. כך גם יזמים ויזמיות שיוצרים ומנהלים עסקים - עושים זאת מסיבות שהן מעבר לרווח. חשוב לזכור שרווח הוא דבר לגיטימי והכרחי, אולם הוא כשלעצמו לא ראוי להיות מטרה שמעניקה השראה ומניעה עסקים לאורך זמן בעולם העבודה החדש.

ייעוד.jpg
מנהיגות-קשובה.jpg

מנהיגות קשובה

מנהיגים ומנהיגות קשובים וקשובות מונעים מתחושת שליחות ותפיסת תפקיד של מנהיגות משרתת, שאמונה על יצירת ערך לכלל מחזיקי העניין. הם לא רואים את העסק כמשחק סכום אפס ומחפשים אחר דרכים יצירתיות וסינרגטיות לניהול שמספק ערך בו זמנית לכולם. הם מלמדים, מניעים, מפתחים ומעניקים השראה לאנשים ואינם מובילים באמצעות גישה מבוססת פחד או באמצעות שיטת המקל והגזר.

מנהיגים קשובים מיומנים בחשיבה מערכתית ומבינים לעומק את הקשרים בין כל מחזיקי העניין התלויים זה בזה. זו דרך מתוחכמת ומורכבת יותר של חשיבה עסקית המתעלה מעל המגבלות של המוח האנליטי המתמקד בהבדלים, קונפליקטים ופשרות. 

שותפות עם מחזיקי עניין

עסקים קשובים מייצרים תועלת סימולטנית וסינרגטית לכלל מחזיקי העניין שלהם, מתוך הבנה עמוקה שהם תלויים אלה באלה ושהשלם גדול מסך חלקיו. תפיסה זו מאפשרת למערכת כולה לשגשג.

 

כמובן שלעיתים יכולים להיווצר קונפליקטים ופשרות בין מחזיקי העניין, אבל עסקים קשובים רותמים את כוחה האינסופי של היצירתיות האנושית כדי ליצור פתרונות של זכייה בחזקת שש וכדי להבטיח הרמוניה של אינטרסים בין מחזיקי העניין השונים.

שותפות.jpg
מנהיגות-ארגונית-קשובה.jpg

תרבות ארגונית קשובה

עסקים קשובים יוצרים מקומות עבודה שהם למעשה קהילות של אנשים שמגשימים את עצמם. תרבויות ארגוניות קשובות מתפתחות מתוך המחוייבות של העסק לייעוד, תלות הדדית של מחזיקי העניין ומנהיגות קשובה. בעוד תרבויות ארגוניות קשובות יכולות להיות שונות מאד זו מזו, הן תמיד נוטות לשקף איכויות דומות כמו אמון, אותנטיות, שקיפות, יושר, למידה, העצמה, צוותים בעלי יכולת ניהול עצמי, הגינות, צמיחה אישית, אהבה ומסירות.

 

התרבות הארגונית של קמעונאית המזון Whole Foods Market, למשל, התפתחה למה שהיא כיום בזכות הרגע בו המייסדים שאלו את עצמם את השאלה "האם אפשר לבנות עסק המבוסס על אהבה ולא על פחד?".

bottom of page