top of page

קשיבות במשבר הקורונה

 בתקופת משבר, חשוב במיוחד החוסן העצמי שלנו כמו גם החוסן הארגוני.

בזמן משבר הקורונה פרסמנו דוגמאות להתנהלות עסקית קשובה, מאמרים, כלים עסקיים וערכנו כמה אירועים, הכל במטרה לסייע לארגונים ולאנשים פרטיים להשיג את החוסן המקווה, במגוון כלים קשובים.

כל התכנים מרוכזים כאן לנוחיותכם.

מוזמנים לקרוא, לפעול בהתאם וכמובן - להצטרף לקהילה שלנו!

bottom of page