top of page

ההשתתפות בסמינר תורמת לפיתוח האישי והארגוני, יחד עם אימוץ חשיבה קצת אחרת וחיבור לחדשנות אמיתית ומשמעותית.

 

בעולם המורכב ומלא השיבושים בו אנחנו חיים כיום, הגישה הקשובה מספקת עוגן ליציבות ואי של שפיות, חיזוק אמון, מחוברות ומשמעות.

סמינר בין ניהול לאימפקט - יחיד/ה בחדר יחיד

2,900.00 ₪מחיר
    bottom of page