Welcome to Conscious Capitalism Israel

ברוכים הבאים לקפיטליזם קשוב ישראל

"אהבה היא מה שמאחד את הקהילה, אהבה היא מה שמחבר את המשפחה,

אהבה היא מה שמחבר את הארגון" 

ג'ון מאקי, מייסד קפיטליזם קשוב, מנכ"ל Whole Foods

CONNECT.  CREATE.  CONTRIBUTE

מודל ארבעת היסודות

HIGHER PURPOSE

ייעוד

כוחם של עסקים מתעצם כאשר הם פועלים לאור ייעוד נעלה, סיבה לקיומו מעבר להשאת רווח. זה יוצר מידה רבה של מעורבות עבור כל מחזיקי העניין. ארגונים המונעים לאור ייעוד שואלים שאלות כמו: למה העסק שלנו קיים? מה הוא מנסה להשיג? מה הם ערכי הליבה המעוררים השראה בעסק ויוצרים אמון ומחויבות רבים יותר מצד מחזיקי העניין שלנו?

לכל המקצועות יש ייעוד נעלה: רופאים מרפאים חולים ומורים מסייעים לחנך בני אדם. כך גם יזמים שיוצרים ומנהלים עסקים - עושים זאת מסיבות שהן מעבר לרווח.

חשוב לזכור שרווח הוא דבר לגיטימי והכרחי גם לפי הקפיטליזם הקשוב, אולם הוא כשלעצמו לא ראוי להיות מטרה שמעניקה השראה ומניעה עסקים לאורך זמן בעולם העבודה החדש.

CONSCIOUS LEADERSHIP

מנהיגות קשובה

מנהיגים קשובים מונעים מתחושת שליחות ותפיסת תפקיד של מנהיגות משרתת, שאמונה על יצירת ערך לכלל מחזיקי העניין. הם לא רואים את העסק כמשחק סכום אפס ומחפשים אחר דרכים יצירתיות וסינרגטיות לניהול שמספק ערך בו זמנית לכולם. הם מלמדים, מניעים, מפתחים ומעניקים השראה לאנשים ואינם מובילים באמצעות גישה מבוססת פחד או באמצעות שיטת המקל והגזר.

מנהיגים קשובים מיומנים בחשיבה מערכתית ומבינים לעומק את הקשרים בין כל מחזיקי העניין התלויים זה בזה. זו דרך מתוחכמת ומורכבת יותר של חשיבה עסקית המתעלה מעל המגבלות של המוח האנליטי המתמקד בהבדלים, קונפליקטים ופשרות.

STAKEHOLDER ORIENTATION

שותפות עם מחזיקי עניין

עסקים קשובים מייצרים תועלת סימולטנית לכלל מחזיקי העניין שלהם, מתוך הבנה עמוקה שהם תלויים אלו באלו. תפיסה זו מאפשרת למערכת כולה לשגשג. כמובן שלעיתים יכולים להיווצר קונפליקטים ופשרות בין מחזיקי העניין, אבל עסקים קשובים רותמים את כוחה האינסופי של היצירתיות האנושית כדי ליצור פתרונות win-win-win וכדי להבטיח הרמוניה של אינטרסים בין מחזיקי העניין השונים.

STAKEHOLDER ORIENTATION

תרבות ארגונית קשובה

עסקים קשובים יוצרים מקומות עבודה שהם למעשה קהילות של אנשים שמגשימים את עצמם. תרבויות ארגוניות קשובות מתפתחות מתוך המחוייבות של העסק לייעוד, תלות הדדית של מחזיקי העניין ומנהיגות קשובה. בעוד תרבויות ארגוניות קשובות יכולות להיות שונות מאוד זו מזו, הן נוטות לשקף איכויות דומות כמו אמון, אותנטיות, שקיפות, יושר, למידה, העצמה, צוותים בעלי יכולת ניהול עצמי, הגינות, צמיחה אישית, אהבה ומסירות. התרבות הארגונית של קמעונאית המזון  Whole Foods למשל, התפתחה למה שהיא כיום - מהרגע שבו המייסדים שאלו את עצמם את השאלה: ”האם אפשר לבנות עסק המבוסס על אהבה ולא על פחד?"  

  • Our YouTube
  • Black Facebook Icon