top of page

קפיטליזם קשוב ישראל

עולם חדש של מנהיגות עסקית

עסקים ואהבה קל.jpg

חברה לתועלת הציבור (חל"צ), 515339414

תנועת קפיטליזם קשוב (חל"צ) פועלת כדי לעזור להביא שינוי בהתנהלות של עסקים בישראל, כך שכמה שיותר מהם יפעלו בצורה קשובה, אנושית, אכפתית והוגנת.

 

אנו מקדמים יצירת משמעות, ערך, רווחה ואימפקט חיובי עבור הלקוחות, העובדים, הספקים, המשקיעים, הסביבה והקהילה של כל חברה עסקית, באמצעות חיבור בעלי ובעלות תפקידים בחברות עסקיות, שפועלות ופועלים יחד כדי לממש את הפוטנציאל שלהם להוות כוח מניע חיובי עבור החברה והסביבה בישראל.

המנהיגות שמייצרת את עולם המחר

חוסן ארגוני ואישי, צמיחה עסקית ואימפקט חיובי משמעותי

הגישה הקשובה היא גישת ניהול ומנהיגות אכפתית, משתפת ומשרתת המבוססת על ייעוד וערכי ליבה ומיושמת באמצעות תרבות ארגונית מחברת ומלכדת, ויוצרת בו זמנית סוגים רבים של ערך ורווחה עבור כל מחזיקי ומחזיקות העניין : עובדים, לקוחות, ספקים, משקיעים, קהילה, סביבה והחברה הישראלית כולה.

כל זאת במטרה להיטיב את מצבם של כלל אזרחי ואזרחיות ישראל על ידי הטמעה ויישום של הגישה בקרב כמה שיותר אנשים וארגונים.

מתאים לך לשמוע עוד?

הנה מגוון דרכים בהן ניתן ללמוד, לקחת חלק פעיל ולהשפיע יחד :

מנכ"לים ומנכ"ליות של חברות עסקיות קשובות, שמיישמות את עקרונות הגישה, מדווחים על מגוון תועלות :

  • תרומה לאמון בחברה ולמוניטין שלה, שמיתרגמים לתוצאות עסקיות ולעליית ערך החברה בטווח הארוך.

  • חיזוק בנאמנות עובדים ולקוחות.

  • עובדים שמרגישים אכפתיות, אמון וביטחון, ויכולים לחשוב ולעבוד באופן חדשני, זריז ויצירתי.

  • מענה על הצורך של עובדים בעשייה מתוך משמעות, בזכות הטמעת הייעוד בחיי היום יום של החברה.

  • סיוע בהצפת בעיות ואתגרים קיימים, גם אם סמויים.

  • רמת חוסן גבוהה, גם בעיתות משבר, בזכות החיבור לייעוד שמספק עוגן משמעותי, המחויבות של כלל מחזיקי העניין לחברה, המנהיגות הגמישה והיצירתית והתרבות הארגונית המחברת והמלכדת.

"עסקים קשובים יכולים לעזור לפתח את עולמנו באופן שיאפשר למיליארדי אנשים לשגשג, לחיות חיים רווי תשוקה, ייעוד, אהבה ויצירתיות - עולם של חופש, הרמוניה, שגשוג וחמלה.

מתוך ה"אני מאמין" של קפיטליזם קשוב

תודה למעגל השותפים שלנו

bottom of page