top of page

אודות התנועה

תנועת קפיטליזם קשוב ישראל (חל"צ) היא נציגות ישראלית של תנועה בינלאומית

(Conscious Capitalism), שפועלת כדי לשפר את מצב החברה והסביבה בישראל באמצעות העצמת האימפקט הקשוב של המגזר העסקי.

אנחנו פועלים כדי לעזור להביא שינוי בהתנהלות של עסקים בישראל, כך שכמה שיותר מהם יפעלו בצורה קשובה, אנושית, אכפתית והוגנת. כל זאת יחד עם שיפור התוצאות העסקיות, תרומה למוניטין החברה ועליית ערכה בטווח הארוך.

מהות הפעילויות - שינוי Mindset לחשיבה חדשנית וקשובה, מתן כלים פרקטיים ליישום והטמעה ביום יום, השפעה על מנהלות ומנהלים מדרג ביניים ומעלה וכן על דור העתיד באמצעות האקדמיה.

בתנועה חברים וחברות יו"רים ובעלי שליטה, מנכ"ליות, סמנכל"ים, מנהלי ומנהלות ביניים, מלווי ומלוות עסקים – שחולקים צורת חשיבה דומה לגבי האופן שבו עסקים צריכים להתנהל ופועלות ופועלים כדי לממש את הפוטנציאל שלהם להוות כוח מניע חיובי עבור העסקים, החברה והסביבה בישראל.

כמובן שאנחנו פועלים בתוך אקו סיסטם של גישות וארגונים שלכולם מטרה של שינוי חיובי בעולם. לכולם יש מקום ותפקיד ואנחנו תמיד שמחים לשיתופי פעולה שמקדמים את כולם. אנחנו שמחים לקחת חלק בקידום יעדי ה – SDG של האו"ם באמצעות שילובם בכלי הייעוד וערכי הליבה. יחד עם ארגונים מובילים בתחום אנחנו מקדמים פעילויות תחת "אימפקט קשוב". ולגבי פעולות במסגרת של אחריות תאגידית ו - ESG, הן מקבלות משנה תוקף כשהן מגיעות כפועל יוצא של גישה וחשיבה קשובה, וההשפעה שלהן נהפכת להיות אותנטית יותר, משמעותית יותר, וכמובן שלטווח הארוך.

בואו, הצטרפו אלינו לדרך!

הצטרפו אלינו למנהיגות שמייצרת את עולם המחר

"קפיטליזם קשוב ישראל"

  • LinkedIn
  • Facebook
צילום של צוות קפיטליזם קשוב וחברי וחברות קהילה
bottom of page