top of page

סקרים ומחקרים בתחום

אנחנו לא מדברים רק מהלב, אלא גם מסתמכים על עובדות ומספרים, שמוכיחים ומראים בצורה ברורה שכדאי לנהל ארגונים לפי הגישה הניהולית הקשובה. כדאי לעסקים, כדאי לאנשים, כדאי לסביבה. לכולם.

איור של אדם עולה במדרגות לעבר הרעיון

State of the Global Workplace: 2023 Report, GALLUP

סקר של מכון גאלופ בנושאי מחויבות ומעורבות העובדים בעולם לעבודתם. בין המסקנות המרכזיות : 

מחויבות העובדים בארה"ב לחזון וליעדים של המעסיקים שלהם עלתה אבל רבים מהעובדים הם "מתפטרים שקטים".

למנהלים כדאי לערוך לפחות פעם בשבוע שיחות בעלות משמעות עם עובדיהם, שאורכן לכל הפחות הוא 30-15 דקות, כדי למנוע מהעובדים מלהתנתק מרוח הארגון. שיחה אחת כזו בשבוע תורמת למערכות יחסים שמקדמות את הביצועים יותר מכל דבר אחר שיכולים מנהלים לעשות.

https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace.aspx#ite-506891

תמונה של סקר עם מפת מעורבות עובדים. הפירוט מופיע בקישור.
איור של עין מתבוננת

מדד האמון של אדלמן לשנת 2023

חוסר אמון במוסדות חברתיים  שמתודלק על ידי חרדה כלכלית, דיס אינפורמציה, קיטוב ומנהיגות כושלת, הביאו אותנו למצב הנוכחי – מקוטבים בצורה עמוקה ומסוכנת.

  • עסקים הם המוסד היחיד שנתפס כמתאים ואתי.

  • 53% מהנשאלים ברחבי העולם אומרים כי הארצות שלהם יותר מפולגות כיום מאשר בעבר.

  • מנכ"לים ומנכ"ליות מחוייבים לשפר אופטימיות כלכלית ולחייב כוחות מפלגים לנהוג באחריות.

https://www.edelman.com/trust/2023/trust-barometer 

תמונה מתוך המחקר בקישור.
איור של חללית ממריאה

Mind the Purpose Gap, Deloitte Insights, 2022

תרגום של הייעוד למציאות העסקית דורש יותר ממה שאתם חושבים, ולהון האנושי יש ציפיות ברורות בנושא.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/strategy/mind-the-purpose-gap.html

צילום מסך מתוך הסקר בקישור למעלה.
bottom of page