top of page
שיווק וסטוריטלינג.jpg

ניהול מדיה חברתית – סטוריטלינג של עשייה בעסקים קשובים

 • שמירה על קשר שוטף עם אנשי הקשר בעסקים הקשובים סביב הנושא.

 • לראיין מנהלות ומנהלים קשובים.

 • לערוך את הראיונות לפוסטים למדיות החברתיות.

 • לאחר קבלת אישור מהעסקים ומהמרואיינים, פרסום הפוסט במדיות חברתיות שונות.

 

ניהול מדיה חברתית – תכנים מהתחום

 • איתור תכנים מתאימים לפרסום, רלוונטיים, מלאי ערך ומותאמים לרוח התקופה.

 • תרגום התכנים במידת הצורך.

 • עריכת התכנים לפוסטים למדיות החברתיות.

 • פרסום הפוסט במדיות חברתיות שונות.

 

הפקת וניהול מפגשי למידת עמיתים ונטוורקינג – אונליין ופיזיים - פורום העסקים הקשובים

 • תכנון, הפקת וניהול מפגשים למנהלות ומנהלים בעסקים קשובים.

 • קשר עם ספקים, מרצות ומרצים, מנהלות ומנהלים בכירים בארץ ובחו"ל.

 • שיווק המפגשים למנהלות ומנהלים בעסקים קשובים.

 

ניהול סטוריטלינג ויחסי ציבור

 • לארגן ראיונות בפודקאסטים חיצוניים ולתאם אליהם מנהלות ומנהלים קשובים שיתראיינו.

 • לארגן הרצאות בכנסים רלוונטיים ולתאם אליהם מנהלות ומנהלים קשובים שירצו.

 • לארגן אייטמים בעיתונות רלוונטית ולתאם אליהם מנהלות ומנהלים קשובים שיתראיינו.

שיווק וסטוריטלינג

ניהול קהילות מקוונות של התנועה – קבוצות וואטסאפ של חברות וחברים בתנועה

 • שמירה על קשר אישי עם חברים וחברות בתנועה.

 • יצירת תכנים (עצמית ובאמצעות אחרים) כדי לייצר תנועה ונפח פעילות (מומלץ להגיע למצב של תנועת 3-5 הודעות בשבוע).

 • ניהול השיח בקבוצה והעמקה שלו לדיונים מקצועיים, מפרים ונותני ערך.

 • סיוע בבנייה ובהוצאה אל הפועל של תכנית עבודה להעצמת וחיבור חברי הקהילה.

 

ניהול קהילות מקוונות של התנועה – קבוצת פייסבוק לקהל הרחב

 • הזמנת חברים קיימים של התנועה לקבוצה.

 • יצירת תכנים (עצמית ובאמצעות אחרים) כדי לייצר תנועה ונפח פעילות (מומלץ להגיע למצב של תנועת 3-5 פוסטים בשבוע).

 • ניהול השיח בקבוצה והעמקה שלו לדיונים מקצועיים, מפרים ונותני ערך.

 • צירוף חברים חדשים לקבוצה.

 • סיוע בבנייה ובהוצאה אל הפועל של תכנית עבודה להעצמת וחיבור חברי הקהילה.

 

ניהול קהילה אזורית

 • יצירת שת"פ עם מנהלות עסקים באזור כדרך להגיע לכמה שיותר חברות עסקיות באזור כדי שנוכל להציע להן להצטרף לתנועה.

 • איגוד כל חברות וחברי התנועה שגרים ו/או עובדים באזור.

 • יצירת מפגשים מקומיים.

קהילות התנועה
מחזיקי עניין.jpg

ניהול פרויקט מחקר

 • מנחה עם תואר שני או דוקטורט.

 • הובלת מחקר בנושאי ק"ק ו – ESG והקשר ביניהם.

 

ניהול ובניית case study של עסק קשוב

 • בניית מסגרת ה – case study.

 • ניהול הקשר עם עסק קשוב ואיסוף נתונים ממנו לאורך תקופה.

 • עיבוד הנתונים ופרסומם.

 

ניהול פרויקט מדידה והערכה עצמית של התנועה

 • סיוע בבניית שאלון מדידה והערכה.

 • בניית רשימת אנשים שרלוונטי לפנות אליהם למילוי השאלון.

 • פנייה לכל האנשים ברשימה.

 • איסוף וניתוח תוצאות השאלון.

 • בניית תהליך מדידה והערכה עתידי כחלק מהפעילויות השוטפות בארגון.

מחקר,מדידה והערכה
bottom of page