top of page

מנהיגות עסקית קשובה כמפתח להצלחה עסקית

מנהיגות עסקית קשובה כמפתח להצלחה עסקית

מה קורה כשמנהיג מתחשב רק במחיר המניה ונותן לפקטור הזה בלבד לנהל את החברה?


כיצד נראית חברה שמתעלמת מבטיחות הנוסעים שלה?


האם באמת כדי להרוויח צריך לרמות ולהונות?


כל אלו ועוד בהרצאה מרתקת זו בה צבי סטפק, יו"ר בית ההשקעות מיטב ויו"ר תנועת קפיטליזם קשוב ישראל, סוקר מנהיגים ומנהיגות עסקיים מגוונים ואת הקשר ההדוק בין הגישה העסקית שלהם לבין ההצלחה העסקית של החברה והשפעתה החברתית סביבתית.


נלמד יחד כיצד הגישה העסקית הנכונה יכולה לסייע להתמודד עם תקופה מורכבת, באמצעות עקרונות שמהווים את כוכב הצפון ומעניקים יציבות, ביטחון ועוגנים, ובכך מאפשרים להישאר איתנים ולא להיסחף אחרי תופעות חולפות ולחצים של הטווח הקצר בלבד. 

bottom of page