top of page

גלריית אירועים

אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים

ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ

השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים

מפגש בין מגזרי

פאנל מנהיגות קשובה ב-IBM

Reason Why - אפוק טיימס

אפוק טיימס - Invest for a Change

הרצאה במכללה למנהל

יום עיון - פברואר 2018

סדנה לבכירים

סדנה לקבוצת 2B

כנס ייעוד בעסקים

הרצאה בכנס SPES

יום עיון - אפריל 2018

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

קורס הכשרה לשגרירים

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

bottom of page