גלריית אירועים

אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים
אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים

אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים
אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים

אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים
אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים

אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים
אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים

1/5

אירוע בשיתוף איגוד הדירקטורים

ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ
ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ

ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ
ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ

ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ
ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ

ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ
ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ

1/16

ביקור בעסק קשוב - יקב טוליפ

השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים
השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים

השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים
השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים

השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים
השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים

השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים
השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים

1/3

השתתפות בכנס איגוד הדירקטורים

מפגש בין מגזרי
מפגש בין מגזרי

מפגש בין מגזרי
מפגש בין מגזרי

מפגש בין מגזרי
מפגש בין מגזרי

מפגש בין מגזרי
מפגש בין מגזרי

1/3

מפגש בין מגזרי

פאנל מנהיגות קשובה ב-IBM
פאנל מנהיגות קשובה ב-IBM

פאנל מנהיגות קשובה ב-IBM
פאנל מנהיגות קשובה ב-IBM

1/1

פאנל מנהיגות קשובה ב-IBM

Reason Why - אפוק טיימס
Reason Why - אפוק טיימס

Reason Why - אפוק טיימס
Reason Why - אפוק טיימס

Reason Why - אפוק טיימס
Reason Why - אפוק טיימס

Reason Why - אפוק טיימס
Reason Why - אפוק טיימס

1/6

Reason Why - אפוק טיימס

אפוק טיימס - Invest for a Change
אפוק טיימס - Invest for a Change

אפוק טיימס - Invest for a Change
אפוק טיימס - Invest for a Change

אפוק טיימס - Invest for a Change
אפוק טיימס - Invest for a Change

אפוק טיימס - Invest for a Change
אפוק טיימס - Invest for a Change

1/4

אפוק טיימס - Invest for a Change

הרצאה במכללה למנהל
הרצאה במכללה למנהל

הרצאה במכללה למנהל
הרצאה במכללה למנהל

הרצאה במכללה למנהל
הרצאה במכללה למנהל

1/2

הרצאה במכללה למנהל

יום עיון - פברואר 2018
יום עיון - פברואר 2018

יום עיון - פברואר 2018
יום עיון - פברואר 2018

יום עיון - פברואר 2018
יום עיון - פברואר 2018

יום עיון - פברואר 2018
יום עיון - פברואר 2018

1/4

יום עיון - פברואר 2018

סדנה לבכירים
סדנה לבכירים

סדנה לבכירים
סדנה לבכירים

סדנה לבכירים
סדנה לבכירים

סדנה לבכירים
סדנה לבכירים

1/3

סדנה לבכירים

סדנה לקבוצת 2B
סדנה לקבוצת 2B

סדנה לקבוצת 2B
סדנה לקבוצת 2B

סדנה לקבוצת 2B
סדנה לקבוצת 2B

סדנה לקבוצת 2B
סדנה לקבוצת 2B

1/5

סדנה לקבוצת 2B

כנס ייעוד בעסקים
כנס ייעוד בעסקים

כנס ייעוד בעסקים
כנס ייעוד בעסקים

כנס ייעוד בעסקים
כנס ייעוד בעסקים

כנס ייעוד בעסקים
כנס ייעוד בעסקים

1/29

כנס ייעוד בעסקים

הרצאה בכנס SPES
הרצאה בכנס SPES

הרצאה בכנס SPES
הרצאה בכנס SPES

1/1

הרצאה בכנס SPES

יום עיון - אפריל 2018
יום עיון - אפריל 2018

יום עיון - אפריל 2018
יום עיון - אפריל 2018

יום עיון - אפריל 2018
יום עיון - אפריל 2018

יום עיון - אפריל 2018
יום עיון - אפריל 2018

1/5

יום עיון - אפריל 2018

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים
מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים
מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים
מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים
מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

1/6

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים

קורס הסמכת שגרירים
קורס הסמכת שגרירים

קורס הסמכת שגרירים
קורס הסמכת שגרירים

קורס הסמכת שגרירים
קורס הסמכת שגרירים

קורס הסמכת שגרירים
קורס הסמכת שגרירים

1/57

קורס הכשרה לשגרירים

פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה
פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה

פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה
פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה

פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה
פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה

פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה
פעמיים כי אור - מנהיגות קשובה ותשואה

1/16

מפגש מנכ"לים ובעלי עסקים