• Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon

קהילות קפיטליזם קשוב ישראל

 

קהילה היא קבוצת בני אדם, בעלי עניינים משותפים (אינטרסים, דעות), הפריה הדדית והרגשת שותפות (מתוך ויקיפדיה).

קהילות קפיטליזם קשוב ישראל מאפשרות לנו לקדם את הייעוד שלנו בדרך הטובה ביותר.

עשייה משותפת, למידת עמיתים, הפרייה הדדית, אמון, שמחה ותחושה כי כולנו חלק ממשהו גדול יותר - אלו רק חלק מהיתרונות מהם נהנים חברי הקהילות השונות שלנו.

מוזמנים להצטרף!

  • Our YouTube
  • Black Facebook Icon