top of page

אני מאמין

"אנו מאמינים שעסקים הם טובים משום שהם יוצרים ערך, שהם אתיים מפני שהם מבוססים על חליפין מרצון, שהם נאצלים משום שהם יכולים לרומם את קיומנו, והם הרואיים משום שהם גואלים את בני האדם מעוני ויוצרים שגשוג. קפיטליזם המבוסס על יוזמה חופשית הוא השיטה רבת העוצמה ביותר שנהגתה אי-פעם לשיתוף פעולה חברתי ולקדמה אנושית. זהו אחד הרעיונות המשכנעים ביותר שעלו אי פעם במוחם של בני האדם. אבל אנו יכולים לשאוף לדבר-מה דגול אף יותר."

"קפיטליזם קשוב הוא אופן חשיבה על קפיטליזם ועל עסקים המשקף טוב יותר את המקום שבו אנו נמצאים במסע האנושי, את מצב עולמנו היום ואת הפוטנציאל המולד של עסקים להשפיע לטובה על העולם. עסקים קשובים חדורים ומונעים על ידי ייעודים נעלים המשרתים, מתאמים ומשלבים את האינטרסים של כל מחזיקי העניין המרכזיים שלהם. מצב התודעה הנעלה שלהם מאפשר להם לראות את תלויות הגומלין הקיימות בין כל מחזיקי העניין שלהם, וכך הם יכולים לגלות ולהשתמש בסינרגיות ממצבים שאלמלא כן היו עמוסים בשקלולי תמורות. עסקים קשובים מונהגים על ידי מנהיגים קשובים המונעים באמצעות מסירות לייעוד של החברה העסקית, לכל בני האדם שבהם נוגע העסק ולכוכב הלכת המשותף לכולנו. עסקים קשובים הם בעלי תרבות ארגונית מבוססת אמון, אותנטית, חדשנית ואכפתית, ההופכת את העבודה עבורם למקור של צמיחה אישית והגשמה מקצועית גם יחד. הם מתאמצים  ליצור עושר כספי, אינטלקטואלי, חברתי, תרבותי, רגשי, רוחני, גופני ואקולוגי עבור כל מחזיקי העניין שלהם."
 

"עסקים קשובים יכולים לסייע לפתח את עולמנו באופן שיאפשר למיליארדי בני אדם לשגשג, לחיות חיים רוויי תשוקה, ייעוד, אהבה ויצירתיות – עולם של חופש, הרמוניה, שגשוג וחמלה."

מתוך הספר "קפיטליזם קשוב – הרוח האנושית של עולם העסקים"

ה"אני מאמין" של הקפיטליזם הקשוב

תמונה מעוצבת עם המשפט בלי אמון ואכפתיות לעולם לא נדע מה יכול היה להיות אפשרי
bottom of page