top of page

עקרונות מרכזיים

הקפיטליזם הקשוב מעניק עקרונות יסוד לפעולה, דוגמאות רבות למה כדאי ומה לא כדאי לעשות וכלים שמסייעים להטמיע וליישם בפועל.

יסודות הניהול והמנהיגות הקשובים הם :

 

  • ייעוד וערכי ליבה.

  • שותפות אמיתית ומשמעותית עם כלל מחזיקי העניין.

  • מנהיגות קשובה משתפת ומשרתת.

  • תרבות ארגונית מחברת ומלכדת.

התנהלות עסקית זו משתקפת בקרב תאגידים מוכרים ברחבי העולם כמו Starbucks, Whole Foods Market, The Container Store, Southwest Airlines ,Costco ועוד.

 

אופן התנהלותן של חברות הפועלות לפי מודל קפיטליזם קשוב מזכה אותן באהדה ובאמון מצד מחזיקי העניין שלהן.

כפועל יוצא מתמיכה זו, חברות אלו נהנות מצמיחה מתמשכת. 

מודל (1).jpg

"אהבה היא מה שמאחד את הקהילה, אהבה היא מה שמחבר את המשפחה,

אהבה היא מה שמחבר את הארגון" 

ג'ון מאקי, מייסד קפיטליזם קשוב, מנכ"ל Whole Foods

קפיטליזם קשוב ישראל - מייצרים קהילת עסקים קשובים רחבה ומשמעותית, משפיעים לטובה על החברה הישראלית, הסביבה והמדינה.

bottom of page