top of page

אמיל"י - אני מה יוצא לי מזה?

עובדים, מנהלות ובעלי ובעלות עסקים

  • עבודה יומיומית בארגון וניהול צוות בצורה הרבה יותר מהנה, אפקטיבית ובעלת משמעות.

  • הוצאות נמוכות יותר על שיווק ופרסום כי הלקוחות מחוברים ושמחים לשווק מפה לאוזן.

  • השפעה על חברה ישראלית ליברלית, שוויונית, הוגנת, מכבדת וקשובה יותר באמצעות העבודה היומיומית בעסק.

  • שיפור תוצאות עסקיות בטווח הארוך, תרומה למוניטין החברה ועליית ערכה.

לקוחות

  • חווית קניה נעימה, מתוך אמון ותחושה שגם האינטרסים שלנו חשובים.

  • רכישה מתוך חיבור לערכים משותפים שחשובים לנו.

  • השפעה על חברה ישראלית ליברלית, שוויונית, הוגנת, מכבדת וקשובה יותר באמצעות פעולות יומיומית שכולנו עושים ממילא.

משקיעים

  • עשיית עסקים יחד והשקעה על בסיס חיבור לערכים משותפים.

  • השפעה על חברה ישראלית ליברלית, שוויונית, הוגנת, מכבדת וקשובה יותר באמצעות פעולות שכולנו עושים ממילא.

bottom of page